สภาวิชาชีพ กิจการ การแพร่ภาพ และ กระจายเสียง
   
สภาวิชาชีพ กิจการ การแพร่ภาพ และ กระจายเสียง


ที่อยู่ : 154 ซอยลาดพร้าว 107 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม 10240
   
โทร : 02-731-0630
โทรสาร : 02-731-3684
Email : info@pbcthailand.com
ตู้ ปณ. 30
ปณฝ.บึงทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10242
Copyright ©2011 By สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและกระจายเสียง (ประเทศไทย)