"สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง(ประเทศไทย)" จัดกิจกรรมแข่งขันโบว์ลิ่ง "ทอยแก่น คนทำสื่อ ครั้งที่1" หารายได้ใช้ในกิจการของสภาฯ สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย)

ได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง "ทอยแก่น คนทำสื่อ ครั้งที่ 1" เพื่อหารายได้เข้าสภาวิชาชีพฯ สำหรับใช้ในการดำเนินการด้านต่างๆ ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2556 ที่ BLU-O RHYTHM & BOWL สยามพารากอน ชั้น 5 ตั้งแต่เวลา 12.30 – 17.30 น." โดยกิจกรรมดังกล่าว รศ.อรุณีประภา หอมเศรษฐี ประธานสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า "สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นการรวมตัวกันของสื่อในการดูแลกันเอง และยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ให้ความสำคัญกับสวัสดิการของสมาชิก ซึ่งทุกการจัดกิจกรรมย่อมจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายที่เป็นทุนทรัพย์เพื่อนำไปใช้ในส่วนต่างๆ ทางคณะกรรมการสภาวิชาชีพฯ จึงเห็นควรให้จัดกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่ง โดยรายได้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมทั้งหมด จะนำเข้าสภาวิชาชีพฯ เพื่อเป็นกองทุนสวัสดิการสำหรับกลุ่มสมาชิก โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เปิดรับสมัครเป็น 2 ประเภททีม คือ ประเภททีมกิตติมศักดิ์ 3 คน ค่าธรรมเนียม 10,000 บาท และประเภททีมสามัญ 3 คน ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท ไม่จำกัดเพศ และอายุ และจะประกาศรายชื่อผู้ที่ชนะออกเป็น 4 ประเภทรางวัล ได้แก่ "รางวัลชนะเลิศ" สำหรับทีมที่มีคะแนนนำสูงที่สุด"รางวัลบู้บี้" สำหรับทีมที่มีคะแนนรองสุดท้าย "รางวัลแซ่บเวอร์" สำหรับทีมที่สร้างสีสันในงานมากที่สุด และ "รางวัลเป๊ะเวอร์" สำหรับทีมที่แต่งตัวโดนใจมากที่สุด สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.pbcthailand.com หรือโทรศัพท์ 02-731-0630 ต่อ 223


 
Copyright ©2011 By สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและกระจายเสียง (ประเทศไทย)