วันศุกรที่ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.00 น. ไปบันทึกเทปโทรทัศน์

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556 สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) ได้บันทึกเทปโทรทัศน์ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  โดยมีผู้เข้าร่วมรายการประกอบด้วย กรรมการสภาวิชาชีพฯ  ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ นักร้อง นักแสดง ผู้ประกาศข่าว และพิธีกร ประมาณ 30 คน  ซึ่งเทปดังกล่าวจะนำไปออกอากาศช่วงก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556Copyright ©2011 By สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและกระจายเสียง (ประเทศไทย)